uvádza...
12. logistický kongres SLOVLOG

Boris Vaňo, INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky

prognostik

Boris Vaňo, INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky

prognostik