uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Solvertech

Deliver goods 20% cheaper

Už viac ako desať rokov sa zaoberáme analýzou dopravy, plánovaním a optimalizáciou trás. Použili sme pokročilú matematiku na zníženie nákladov na prepravu, flexibilnejšie riadenie, rýchlejšie vyhodnocovanie a väčšiu pohodu pre dispečerov, vodičov a zákazníkov. Pracujeme pre distribútorov v Českej republike, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Kanade a Austrálii. Naše aplikácie im v priemere ušetria 20 % nákladov. Príležitosti na podobné úspory nachádzame všade. Budú aj u vás.

We have been involved in traffic analysis, planning and route optimization for more than ten years. We’ve used advanced mathematics to reduce transportation costs, provide more flexible management, faster evaluation, and greater peace of mind for dispatchers, drivers, and customers. We work for distributors in the Czech Republic, Slovakia, the UK, Canada and Australia. On average, our applications save them 20% in costs. We find opportunities for similar savings everywhere. They’ll be there for you too.

www.solvertech.cz

www.solvertech.sk

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

TEŠÍME SA NA VÁS!

Tomáš Kachel
obchodní zástupce

Tel.: +420 739 671 003
tomas.kachel@solvertech.cz

Ing. Tomáš Pajonk
jednatel společnosti, senior developer

Tel.: +420 721 225 333
tomas.pajonk@solvertech.cz

REZERVOVAŤ SI 10-MINÚTOVÉ STRETNUTIE
S TOUTO SPOLOČNOSŤOU

Kontaktujte nás