uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

ROHLIG SUUS Logistics Slovakia

ONE STEP AHEAD

Sme nadnárodnou rodinnou spoločnosťou. Vyše 33 rokov poskytujeme našim klientom efektívne riešenie v oblasti riadenia logistiky aj globálneho dodávateľského reťazca. Po celej Európe zamestnávame vyše 2100 zamestnancov v 33 pobočkách.

Cieľom spoločnosti je pomôcť našim klientom zvýšiť konkurencieschopnosť a efektivitu ich dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Vykonávame prepravy rôzneho druhu (ROAD, RAIL, SEA, AIR), zaisťujeme ale aj zákazky na kľúč (MOTORSPORT, OVERSIZE, MULTIMODAL). V rámci 4PL služby navrhujeme optimalizáciu logistických tendrov, analyzujeme dopravné náklady, zaisťujeme control tower. V kontraktnej logistike sa staráme o plynulosť dodávateľských reťazcov a podporujeme rozvoj našich zákazníkov.

Naše hodnoty – partnerský prístup, neustále zlepšovanie a snaha byť vždy „O KROK NAPRED“ z nás robia dobrého a spoľahlivého partnera aj v ťažko predvídateľnom ekonomickom prostredí.

We have been a multinational family logistics company. Over 33 years, we have been providing our clients with effective solutions in the field of logistics and global supply chain management. We employ more than 2,100 employees in 33 locations across Europe.

The company’s goal is to help our clients increase the competitiveness and efficiency of their supply-chain customers.

We carry out transport of various types (ROAD, RAIL, SEA, AIR), but we also provide tailormade orders (MOTORSPORT, OVERSIZE, MULTIMODAL). As part of the 4PL service, we propose optimization of logistics tenders, we analyze transport costs, we provide a control tower. In contract logistics, we ensure the smoothness of supply chains and support the development of our customers.

Our values – a partnership approach, constant improvement and the effort to always be „ONE STEP AHEAD“ make us a good and reliable partner even in a difficult predictable economic environment.

www.suus.com

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

TEŠÍME SA NA VÁS!

Miroslav Masár
Sales Manager

Tel.: +421 949 001 055
miroslav.masar@suus.com

Julia Kostihová
Business Development Manager

Tel.: +421 948 245 055
julia.kostihova@suus.com

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve