uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Rinkai

home of solutions
 

Rinkai je spoľahlivým partnerom pre firmy, ktoré hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady na prepravu a zvýšiť efektívnosť logistiky. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2009 a odvtedy úspešne poskytuje komplexné riešenia v oblasti optimalizácie a zefektívnenia rozvozu „last mile delivery“. Optimalizácia trasy rozvozu: Rinkai využíva pokročilé algoritmy a softvérové nástroje, ktoré pomáhajú spoločnostiam optimalizovať trasy svojich vozidiel a minimalizovať čas a náklady spojené s doručovaním až o 30%. Týmto spôsobom pomáhame zlepšiť efektívnosť rozvozu a znižovať emisie CO2.

Rinkai is a reliable partner for companies looking to reduce transportation costs and enhance logistics efficiency. Established in 2009, the company has been successfully providing comprehensive solutions in the field of last-mile delivery optimization. Route optimization: Rinkai utilizes advanced algorithms and software tools to assist companies in optimizing their vehicle routes and minimizing time and delivery costs by up to 30%. In this way, we contribute to improving delivery efficiency and reducing CO2 emissions.

www.rinkai.cz

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

TEŠÍME SA NA VÁS!

Viktor Balog
Obchodný partner pre Slovensko

Tel.: +421 903 287 806
vikor.balog@rinkai.cz

Ján Rous
Konateľ, co-owner

Tel.: +420 776 727 771
jan.rous@rinkai.cz

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve