uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Georg Utz

Opätovne použiteľné obaly na mieru

Georg Utz AG v mestečku Bremgarten (Švajčiarsko) je sídlom skupiny Utz s celosvetovou pôsobnosťou. Vo Švajčiarsku zabezpečuje približne 200 zamestnancov z úseku výroby, logistiky a vývoja, aby sa k zákazníkom dostávali účelné a kreatívne výrobky, ktoré slúžia na skladovanie, dopravovanie, vychystávanie a prepravu dielcov. Vo Švajčiarsku využíva spoločnosť Utz pre svoju výrobu lisovstrekovaním a ťahaním za tepla výhradne prírodnú energiu z vodných elektrární. Ekologický prístup sa vo firme Utz prejavuje takmer všade: v spotrebovanej energii, v opakovanom používaní všetkých výrobkov a recykláciou výrobkov po uplynutí ich životnosti.

www.utzgroup.com

TEŠÍM SA NA VÁS!

Jaroslav Freund
Obchodný manažér pre Slovensko

Tel.: +421 905 733 472
jaroslav.freund@utzgroup.com

POZRITE SI KRÁTKE VIDEÁ O NÁS

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve