uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

CTP

We are Parkmakers

CTP je najväčší developer logistických a priemyselných nehnuteľností na Slovensku. Budujeme, vlastníme a spravujeme inovatívne a udržateľné priemyselné a logistické parky s využitím najmodernejších technológií a materiálov. Na Slovensku pôsobíme v 14 lokalitách od Bratislavy cez Žilinu a Banskú Bystricu až po Košice a Prešov.

Portfólio CTP tvorí 11 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy v 10 krajinách Európy, čo z CTP robí najväčšieho kótovaného vlastníka, developera a správcu logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe. Naša klientela zahŕňa viac ako 1 000 spoločností pôsobiacich v odvetviach ako výroba, logistika a výskum a vývoj. Náš obchodný model je „build to own“, preto s našimi klientmi rozvíjame dlhodobé vzťahy a spoločne rastieme. Približne dve tretiny všetkých nových obchodov pochádzajú od našich existujúcich klientov.

CTP is the largest developer of logistics and industrial real estate in Slovakia. We build, own and manage innovative and sustainable industrial and logistics parks using state-of-the-art technologies and materials. We operate in 14 locations in Slovakia, from Bratislava through Žilina and Banská Bystrica to Košice and Prešov.

CTP’s portfolio consists of 11 sqm of lettable space in 10 European countries, making CTP the largest listed owner, developer and manager of logistics and industrial real estate in continental Europe. Our extensive client mix includes more than 1,000 companies operating in sectors such as manufacturing, logistics and R&D. As our business model is build to own, we develop strong, long lasting relationships with our clients and grow with them — approximately two-thirds of all new business comes from our existing clients

ctp.eu

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O NÁS

POZRITE SI ČASOPIS GRID

TEŠÍM SA NA VÁS!

Ján Rakovský
Senior Business Developer

Tel.: +421 918 648 833
jan.rakovsky@ctp.eu

REZERVOVAŤ SI STRETNUTIE S TOUTO SPOLOČNOSŤOU /

RESERVE A MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovať / Reserve