uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Tomáš Pajonk, Solvertech

konateľ a spolumajiteľ

Tomáš Pajonk, Solvertech

konateľ a spolumajiteľ
linkedin-icon

Tomáš Pajonk po štúdiách začal pracovať na softvérových projektoch týkajúcich sa dopravných úloh „vehicle routing problem“ pre vtedajšiu britskú spoločnosť MapMechanics, kde prvýkrát vyvinul algoritmus pre dynamické plánovanie trás rozvozu liekov pre seniorov. V roku 2009 založil českú softvérovú spoločnosť Solvertech a v súčasnosti je jej konateľom a spolumajiteľom. So spoluzakladateľom začali pracovať na vývoji desktopovej dispečerskej aplikácie Tasha. Jeho zámerom bolo pomocou matematiky vytvoriť jednoduchý, ale zároveň komplexný program zvládajúci aj zložitejšie podmienky dopravnej logistiky, ktorý bude dostupný nielen pre veľké spoločnosti. Najväčším úspechom bolo nadviazanie spolupráce so službou Rohlík.cz v roku 2016, s ktorou vyvinuli unikátny softvér pre „continuous delivery“. Tento softvér dnes plánuje rozvozy vo všetkých krajinách, kde Rohlík pôsobí.