uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Svetozár Rohoň, Contera

country manager SK

Svetozár Rohoň, Contera

country manager SK
linkedin-icon

Svetozár Rohoň má dlhoročné skúsenosti v oblasti správy aktív a prenájmu komerčných nehnuteľností. Pred nástupom do spoločnosti Contera v roku 2020 pracoval ako Senior Asset manager pre M7 Real Estate, kde bol okrem asset managementu zodpovedný za akvizíciu, predaj, nastavenie lízingovej a marketingovej stratégie vrátane štandardov pre správu nehnuteľností, informačné systémy a následné postupy. Pred M7 Real Estate pracoval pre SachsenFonds ako Asset Manager a pre JLL ako senior konzultant na oddelení správy nehnuteľností. Je držiteľom magisterského titulu z práva na Univerzite Komenského v Bratislave a je členom Royal Institution of Chartered Surveyors od roku 2014.