uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Praktická prezentácia alebo prípadová štúdia

10:40 - 11:00
Konferenčná miestnosť LAGOON

TRANSLOG

13:30 – 15:45
Konferenčná miestnosť LAGOON

RETAILOG

13:30 ‒ 15:40

DIGILOG

16:10 – 18:00