uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Řečník 2019

Praktická prezentácia alebo prípadová štúdia

10:40 - 11:00
Konferenčná miestnosť LAGOON

TRANSLOG

13:30 – 15:45
Konferenčná miestnosť LAGOON

RETAILOG

15:30 – 18:00

DIGILOG

13:30 – 15:10