uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Michal Horváth, Národná banka Slovenska

hlavný ekonóm a riaditeľ odboru ekonomických a menových analýz

Michal Horváth, Národná banka Slovenska

hlavný ekonóm a riaditeľ odboru ekonomických a menových analýz
linkedin-icon

Michal Horváth veľkú časť svojho štúdia a akademickej práce na univerzitách v Yorku a Oxforde venoval otázkam , ktoré súviseli s menovou a rozpočtovou politikou. Výsledky svojej práce publikoval v renomovaných medzinárodných časopisoch a prezentoval ich na seminároch a konferenciách po celom svete. Michal Horváth bol pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zastupoval Slovensko v hospodárskych fórach na najvyššej expertnej úrovni. Počas pôsobenia na Ministerstve financií SR zastupoval Slovensko na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny a následne v Hospodárskom a finančnom výbore EÚ. Michal Horváth nastúpil vo februári 2020 na pozíciu hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska (NBS). Hlavný ekonóm NBS bola nová pozícia, ktorú Michal Horváth zastáva zároveň s pozíciou riaditeľa odboru ekonomických a menových analýz.