uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Jana Šramčíková, Edgar Baker

Associate Partner

Jana Šramčíková, Edgar Baker

Associate Partner

Pôsobí v odvetví ľudských zdrojov 5 rokov a stála pri založení spoločnosti Edgar Baker. Riadi divíziu medzinárodného náboru zamestnancov a legalizačných služieb.

Zameriava sa predovšetkým na akvizíciu nových klientov v regióne západného Slovenska, zároveň zodpovedá za projektový tím koordinátorov a tlmočníkov a komunikáciu s príslušnými úradmi /cudzinecká polícia, úrad práce, zahraničné konzuláty/.