uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Ivana Klubalová, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava

Head of Logistics

Ivana Klubalová, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava

Head of Logistics

Pôsobí v spoločnosti Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o. ako vedúci logistiky. U projektu automatizácie procesov v materiálovom sklade stála od jeho samotného začiatku. Podieľala sa na tvorbe zadania, výberu dodávateľov a mala zodpovednosť za voľbu a úspešnú implementáciu vhodného riešenia. Vo svojom príspevku vám povie o tom, čo znamená zaviesť do logistiky prvky automatizácie a zladiť všetky technológie s ľuďmi.