uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Hannes Eisner, Creditale

CEO

Hannes Eisner, Creditale

CEO

Hannes Eisner študoval obchodnú správu v Hamburger Fern Hochschule. 20 rokov pracoval v skupine stavebných materiálov ASAMER, kde pôsobil v rôznych výkonných a riadiacich funkciách pre spoločnosti v skupine. V roku 2017 sa stal generálnym riaditeľom rakúskej pobočky spoločnosti CREDITALE Consulting CC GmbH, ktorá sa špecializuje na financovanie súdnych sporov o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel. Hannes a jeho tím v CREDITALE úzko spolupracujú s renomovanými odborníkmi z právneho i ekonomického prostredia, čím zabezpečujú najvyššiu kvalitu a šance na úspech pri vymáhaní protimonopolných nárokov.