uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Spoločný dopoludňajší program

24. 11. 2022
9:00 – 12:30

Spoločný dopoludňajší program