uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Spoločný dopoludňajší program

24. 11. 2022
9:00 – 12:30

Spoločný dopoludňajší program