uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA

Myslíme na vašu bezpečnosť

Naším cieľom je zaistiť bezpečné prostredie pre vaše stretnutie. Pri organizácii kongresu preto dodržiavame všetky aktuálne protiepidemiologické opatrenia:

 • V rámci režimu OTP je potrebné sa na akcii pred vstupom preukázať:
  • potvrdením o očkovaní;
  • negatívnym výsledkom testu PCR alebo LAMP na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72  hodín;
  • negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu;
  • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 180 dní.
 • Všetci účastníci budú mať rúška, a to po celú dobu prítomnosti vo vnútorných priestoroch s výnimkou času potrebného na občerstvenie.
 • K dispozícii bude dostatočné množstvo dezinfekcie a priestory budú pravidelne dezinfikované.
 • Sedenie v sálach bude riešené s rozostupmi medzi jednotlivými účastníkmi.

Pre zachovanie čo možno najhladšieho priebehu kontroly pri vstupe odporúčame stiahnuť si aplikáciu Greenpass a nahrať do nej príslušný dokument.

Tešíme sa na vás už 25. – 26. 11. 2021 na kongrese SLOVLOG.