uvádí...
17. logistický kongres SLOVLOG, 28. – 29. novembra 2024

Protiepidemické opatrenia

Myslíme na vašu bezpečnosť

Naším cieľom je zaistiť bezpečné prostredie pre vaše stretnutie. Pri organizácii kongresu preto dodržiavame všetky aktuálne protiepidemiologické opatrenia:

  • V rámci režimu O-P je potrebné sa na akcii pred vstupom preukázať:
    • potvrdením o očkovaní;
    • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 180 dní.
  • Všetci účastníci budú mať rúška, a to po celú dobu prítomnosti vo vnútorných priestoroch s výnimkou času potrebného na občerstvenie.
  • K dispozícii bude dostatočné množstvo dezinfekcie a priestory budú pravidelne dezinfikované.
  • Sedenie v sálach bude riešené s rozostupmi medzi jednotlivými účastníkmi.

Pre zachovanie čo možno najhladšieho priebehu kontroly pri vstupe odporúčame stiahnuť si aplikáciu Greenpass a nahrať do nej príslušný dokument.

Tešíme sa na vás už 7. – 8. 4. 2022 na kongrese SLOVLOG.