uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022
Tomáš Pajonk, Solvertech

Tomáš Pajonk, Solvertech

Tomáš Pajonk po štúdiách začal pracovať na softvérových projektoch týkajúcich sa dopravných úloh „vehicle routing problem“ pre vtedajšiu britskú spoločnosť MapMechanics, kde prvýkrát vyvinul algoritmus...
Read More

Patricia Jakešová

Patricia Jakešová je odborníčkou v oblasti retail manažmentu a s tým súvisiacich oblastí. V rámci svojej profesijnej dráhy pôsobila vo vedúcich pozíciách popredných medzinárodných maloobchodných...
Read More

Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina je slovenská olympionička, hviezdna biatlonistka a motivačná rečníčka. Narodila sa v Ťumeni v Rusku a do roku 2006 reprezentovala Ruskú federáciu. Vyštudovala na...
Read More

Jakub Randa, Prologis

Jakub Randa je súčasťou lízingového tímu Prologis na Slovensku od roku 2020. Je zodpovedný za investičnú a nájomnú aktivitu spoločnosti v rámci existujúcich projektov aj plánovanej výstavby....
Read More