uvádza...
12. logistický kongres SLOVLOG

Igor Hargaš, Úrad na ochranu osobných údajov SR

Igor Hargaš, Úrad na ochranu osobných údajov SR