uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Andries Retief, DHL Supply Chain Central & Eastern Europe

CEO

Andries Retief, DHL Supply Chain Central & Eastern Europe

CEO

Andries Retief začal svoju kariéru v DHL Supply Chain v roku 2009 ako finančný riaditeľ pre Automotive Business Unit v Južnej Afrike. V roku 2014 viedol agendu prepravy pre East Africa driving, kde mal pozoruhodný výkon a podarilo sa mu zvýšiť príjmy. V roku 2016 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa DSC East Africa a od roku 2017 sa stal vedúcim excelentnosti operácií v Poľsku. Prvým zodpovedným za kvalitu a efektívnosť poskytovania služieb v 5 krajinách (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rusko a Maďarsko). Prijímal a podporoval strategické rozhodnutia, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri celkovom dosahovaní klastra prostredníctvom zamerania sa na normalizáciu, neustále zlepšovanie, inovácie, digitalizáciu, poskytovanie projektov, operačnú implementáciu a kvalitu. Andries má výsledky v oblasti normalizácie, neustáleho zlepšovania, inovácie, digitalizácia, realizácia projektu, prevádzková implementácia a kvalita. Pod jeho vedením sa výrazne zlepšila kvalita a efektívnosť poskytovania služieb v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Rusku a Maďarsku. Ukončil úspech veľkých podnikových začínajúcich podnikov strednej a východnej Európy pre nadnárodných zákazníkov v elektronickom obchode a spotrebiteľskom sektore. V roku 2019 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa DHL Supply Chain Central and Eastern Europe.

Pred DSC strávil Andries 14 ročnou prácou pre nadnárodné skupiny so sídlom v Južnej Afrike, Ugande, Keni a tiež v strednej a východnej Európe. Medzi jeho úlohy patrí riadenie a výkonné vedenie prevádzkových, strategických a logistických podnikov, ako aj vedenie finančnej funkcie.

Vyštudoval University of Warwick vo Veľkej Británii s titulom Master of Business Administration.