uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Alexander Czako, Tauris Group

Riaditeľ logistiky a distribúcie

Alexander Czako, Tauris Group

Riaditeľ logistiky a distribúcie

V logistike pôsobí od r. 2007, kedy nastúpil do spoločnosti Cargo-partner SR na oddelenie road-Xpress. Od r. 2011 zastaval pozíciu vedúceho dopravy a logistiky v spoločnosti FERONA SLOVAKIA a.s., následne od 2014 sales manager v spoločnosti DB Schenker. Momentálne pôsobí v pozícii riaditeľa logistiky a distribúcie spoločnosti TAURIS GROUP.

TAURIS je líder na trhu s mäsom a mäsovými výrobkami a jeho logistiku tvorí vyše ako 300 zamestnancov a flotila viac ako 120 vozidiel.