uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Zmena prichádza zvnútra

07. 4. 2022
09:15 – 10:15

Zmena prichádza zvnútra

Pandémia zmenila mnoho aspektov našich životov, azda najviac našu medziľudskú komunikáciu. Covid nás prinútil rokovať s našimi obchodnými partnermi prostredníctvom obrazoviek našich počítačov alebo našich chytrých telefónov. Ak sme sa náhodou stretli, podávanie rúk sa stalo tabu. Vizitky boli nahradené žiadosťami o pripojenie LinkedIn. A všetci boli nútení skrývať sa za neosobné respirátory. Aj keď pandémia určite nie je za nami, potreba začať opäť komunikovať s našimi obchodnými partnermi „normálnym“ spôsobom je veľmi silná. V tejto inšpiratívnej prezentácii preberieme tipy na úspešnú komunikáciu s vašimi zákazníkmi a kolegami. Povieme si, ako si vybudovať svoj osobný imidž a s ním aj imidž spoločnosti, ktorú zastupujete. A pozrieme sa na zmeny, ktoré každý z nás musí individuálne urobiť v tom, ako interagujeme s ostatnými, aby sme naše správanie vrátili späť do obdobia pred pandémiou.