uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Zásobovania maloobchodných prevádzok cez cross-docking

03. 10. 2019
13:55 – 14:20
Konferenčná miestnosť STAR

Zásobovania maloobchodných prevádzok cez cross-docking

Efektívne riešenie v distribučnej logistike. Cieľom prezentácie bude náhľad do logistických procesov najväčšieho veľkoobchodu s potravinami na Slovensku, firmy Labaš s.r.o. Komplexný spôsob zásobovania maloobchodných prevádzok v distribučnom reťazci cez cross-docking.