uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Úvodní rečníci: Pohľady najväčších logistických zákazníkov

22. 4. 2021
9:30 – 10:45
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ LAGOON

Úvodní rečníci: Pohľady najväčších logistických zákazníkov

Ako vnímajú hlavnú tému kongresu SLOVLOG „Náš zákazník, náš pán“ najväčší hráči v rámci svojich odvetví? Zákazníci sú nároční, pretože aj ich „zákazníci“ majú vysoké nároky – to je základ dodávateľského reťazca. Čo od nás však naši zákazníci chcú? Čo očakávajú „páni“ od logistických dodávateľov? Aké špecifiká má slovenský logistický trh v porovnaní s trhmi v iných krajinách? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budú poskytnuté v kľúčových prejavoch zástupcov troch najväčších spoločností v troch najdôležitejších odvetviach hospodárstva (maloobchod, FMCG a automotive).