uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Transformácia dodávateľského reťazca budúcnosti: Digitalizácia spotrebiteľov a vývoj dodávateľského reťazca

Transformácia dodávateľského reťazca budúcnosti: Digitalizácia spotrebiteľov a vývoj dodávateľského reťazca

V prostredí stále sa zvyšujúcich zákazníckych požiadaviek, zohráva digitalizácia dôležitú úlohu v zlepšovaní poskytovaných služieb a optimalizácii nákladov.  Prezentácia predstaví, ako digitalizácia vplýva na ľudí, zákazníka aj firmy a predovšetkým, ako prispieva k inovatívnym riešeniam v rámci dodávateľského reťazca.