uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Ťažká logistika ľahkého tovaru

03. 10. 2019
15:10 - 15:40

Ťažká logistika ľahkého tovaru

Prezentácia priblíži fungovanie logistiky produktov papierov hygieny. Predstaví, ako prebieha zásobovanie na základe objednávok zákazníkov, ale i ťažkosti, ktoré pri preprave a skladovaní tohto (relatívne) ľahkého tovaru vznikajú.