uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 27. – 28. 1. 2022

Šťastie praje flexibilným

27. 1. 2022
17:30 ‒ 18:00

Šťastie praje flexibilným

V dnešnom svete neustálych zmien spôsobených rýchlym technologickým pokrokom a nepredvídanými okolnosťami, ako je pandémia Covid-19, je zásadné, aby bol človek flexibilný a schopný sa rýchlo a plynulo prispôsobiť meniacim sa trhovým podmienkam. Jim Whitehead, stredoeurópsky distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores, bude hovoriť o tom, ako aktívne rozvíjať svoju distribučnú sieť a obchodný plán tak, aby bol prispôsobivý a flexibilný pre obchodné a trhové zmeny, globálne problémy a životné prostredie. Bude tiež diskutovať o krokoch, ktoré podnikla spoločnosť Tesco na riešenie dvoch najdôležitejších výziev dnešného maloobchodu: plytvanie potravinami a vplyv logistiky a dopravy spoločnosti na klimatické zmeny.