uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Šťastie praje flexibilným

07. 4. 2022
13:30 ‒ 14:00

Šťastie praje flexibilným

V dnešnom svete neustálych zmien spôsobených rýchlym technologickým pokrokom a nepredvídanými okolnosťami, ako je pandémia Covid-19, je zásadné, aby bol človek flexibilný a schopný sa rýchlo a plynulo prispôsobiť meniacim sa trhovým podmienkam. Jim Whitehead, stredoeurópsky distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores, bude hovoriť o tom, ako aktívne rozvíjať svoju distribučnú sieť a obchodný plán tak, aby bol prispôsobivý a flexibilný pre obchodné a trhové zmeny, globálne problémy a životné prostredie. Bude tiež diskutovať o krokoch, ktoré podnikla spoločnosť Tesco na riešenie dvoch najdôležitejších výziev dnešného maloobchodu: plytvanie potravinami a vplyv logistiky a dopravy spoločnosti na klimatické zmeny.