uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Skúsenosti so zamestnávaním zahraničných zamestnancov

22. 4. 2021
14:25 – 14:50
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ STAR

Skúsenosti so zamestnávaním zahraničných zamestnancov

Zahraniční zamestnanci sú často efektívnejší, pracovitejší a prinášajú množstvo pozitív. Netreba však zabúdať na jazykové, kultúrne, administratívne a legislatívne výzvy, ktorým musia firmy čeliť.

Case Study: Ukrajina & Laos. Rozdielne krajiny, rozdielni ľudia. Čo ich spája? Práca na Slovensku. Cesta a príbeh zahraničných zamestnancov z Ukrajiny a Laosu.