uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Popoludňajšia panelová diskusia

03. 10. 2019
17:00 – 18:00
Konferenčná miestnosť LAGOON

Popoludňajšia panelová diskusia

Ekonomické vízie a uhly pohľadu na budúci vývoj logistiky na Slovensku

  • Možnosti investícií do nových logistických riešení, versus interná ekonomická situácia spoločností
  • Priemyselné odvetvia, ich vývoj vzhľadom k ekonomickej situácii, leaders a followers v náväznosti k logistickým projektom
  • Ekonomické dopady Brexitu v logistike a v priemyselnej výrobe
  • Ekonomická prevádzka logistických centier, úsporné riešenia, nové technológie
  • Demografická situácia a vývoj disponibility zamestnancov v Európe
  • Vplyvy, ktoré môžu zmeniť ekonomický rozvoj

Moderátor: Vladimír Maťo, reportér, týždenník TREND