uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Panelová diskusia: Automatizácia – (Jediná) cesta k vyššej efektivite skladovania

Panelová diskusia: Automatizácia – (Jediná) cesta k vyššej efektivite skladovania

Ak sa spýtate logistov, aké sú hlavné témy v ich odbore, zrejme „jedenásť z desiatich“ odpovie, že medzi prvoradé patrí automatizácia a robotizácia. Platí to síce dlhodobo, ale covidové a postcovidové dianie tento trend výrazne prehĺbilo. Automatizácia a robotizácia logistických prevádzok sú veľmi komplexné problémy, ktoré zasahujú mnoho aspektov logistického života. Začína to stavebnou pripravenosťou budov, pokračuje výberom vhodného skladového modelu, obstaraním a inštaláciou potrebnej skladovej technológie, jej sprevádzkovaním a uvedením na maximálny výkon. Ďalej zabezpečením efektívnych pickovacích technológií, získaním kvalifikovaného personálu a v neposlednom rade končí dôkladnou dátovou logistikou a analytikou.

Moderátorka: Patricia Jakešová, odborníčka v oblasti retail manažmentu