uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 27. – 28. 1. 2022

Nástup e-commerce ‒ čo sa zmenilo…

Nástup e-commerce ‒ čo sa zmenilo…

Pandémia sa ukázala nielen ako hrozba pre udržateľný rozvoj pre obchod, ale stala sa aj pre mnohých príležitosťou, presadiť sa na trhu. Technologické inovácie, ktoré sa plánovali postupne zavádzať, zažili urýchlenú implementáciu. E-commerce prežil svoj zlatý vek a skokovo rástol nielen pri predaji nepotravinárskeho tovaru, ale výrazne stúpol aj v rámci potravín. Je takýto rast zdravý a udržateľný? Sú schopní obchodníci tento rast v rámci e-commerce udržať alebo nastane pokles? Aká je budúcnosť kamenného obchodu v porovnaní s e-commerce a dokážu žiť ako rovnocenné kanály predaja? Veľké výzvy, na ktoré budeme hľadať odpoveď, aj o tom bude diskusia v rámci kongresu SLOVLOG.