uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Logistika poslednej míle pre e-shopy

Logistika poslednej míle pre e-shopy

Panelová diskusia

Elektronický obchod prechádza obrovským rastom tak na Slovensku, ako aj v celej Európe. Spotrebitelia hľadajú najpohodlnejšie spôsoby nakupovania, a to vrátane najpohodlnejšieho spôsobu doručenia ich balíkov. Aká je najefektívnejšia logistika poslednej míle pre e-shopy? Aké sú trendy a očakávania spotrebiteľov? A aký vplyv má nedostatok vodičov na doručovanie balíkov? Traja zástupcovia odvetvia budú diskutovať o týchto témach v špeciálnej mini-panelovej diskusii na tohtoročnom workshope RETAILOG.