uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Inšpirujúca úvodná prezentácia

03. 10. 2019
9:30 – 10:30
Konferenčná miestnosť LAGOON

Inšpirujúca úvodná prezentácia

Úspech v dobe digitálnej: potreba kopernikovskej revolúcie v podnikaní

V tejto vizuálne bohatej prezentácii, založenej na obsahu svojej novej knihy „Transition Point“, približuje Sean A. Culey, ako nová vlna revolučných technológií zásadne mení takmer všetky aspekty dodávateľského reťazca, vrátane vzťahu medzi zákazníkom a firmou. Predstaví pohľad do veľmi blízkej budúcnosti, kedy nadchádzajúca, mnohými paralelnými „nepríjemnosťami“ sprevádzaná, automatizácia povedie k hodnotovému reťazcu, ktorý je plne automatizovaný, personalizovaný a lokálny.

Pomocou videí a inovatívnych prezentačných nástrojov odhalí povahu týchto zmien, a to od zaznamenania dopytu cez výrobu až po samotnú dodávku. Záverom načrtne možnosti, ako sa spoločnosti môžu prispôsobiť, aby využili výhody, ktoré nastávajúce zmeny ponúkajú.