uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Inovatívne riešenia a nové trendy v autonómnej logistike