uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Emil Frey Logistics optimalizuje procesy pomocou riešenia s inteligentnými hodinkami

Emil Frey Logistics optimalizuje procesy pomocou riešenia s inteligentnými hodinkami

Emil Frey Slovensko je súčasťou švajčiarskej skupiny Emil Frey so sídlom v Zürichu. Spoločnosť je výhradným dovozcom viacerých automobilových značiek a prepravuje náhradné diely pre partnerov v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku, Českej republike, Slovinsku a Bosne ponúka špeciálne koncepty a riešenia pre logistiku náhradných dielov, colné odbavenie alebo prepravu a skladovanie. Po spustení prevádzky logistického skladu a zavedení interných overených procesov sa vedeniu otvoril priestor na zefektívnenie a optimalizáciu v rámci priemyselnej revolúcie 4.0 a výber padol na riešenie pomocou inteligentných hodiniek, ktoré im ponúkli nielen praktický hardvér, softvér, no predovšetkým dáta, ktoré predtým nedokázali získať. Dodané riešenie a následná analýza dát pomohla spoločnosti zjednotiť a zoptimalizovať vybrané procesy tak, že v súčasnosti je otvorená diskusia nad rozšírením používania inteligentných hodiniek aj do ďalších oddelení výroby, logistiky a skladov. Predstavená prípadová štúdia poukáže na proces zavedenia riešenia, získavanie dát, digitalizáciu a samotný výsledok optimalizácie procesov.