uvádí...
14. logistický kongres SLOVLOG, 25. – 26. 11. 2021

Dopoludňajšia panelová diskusia

Dopoludňajšia panelová diskusia

EKONOMICKÝ VÝVOJ A JEHO VPLYV NA LOGISTIKU

Doba vírusová za sebou zanechala znateľnú stopu v podobe poklesu ekonomiky, avšak každý pád má pozitíva. Môžeme už len stúpať, ale skôr či neskôr príde ďalšia rana.

  • Ako exponenciálne rásť a byt pripravený na výkyvy, aby nás ekonomicky nerozhádzal „korona“ alebo iný vírus?
  • Čo urobiť pre to, aby logistika ďalšie prípadné hrozby ustála lepšie ako teraz?
  • A akú úlohu v tomto smere zohráva automatizácia a inovácia v logistike?
  • Čo konkrétneho urobiť? Aké opatrenia prijať už teraz?

Samozrejme, nielen na to sa zameriame v panelovej diskusii.