uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Dopad Brexitu na slovenskú cestnú dopravu

03. 10. 2019
14:15 – 14:45
Konferenčná miestnosť LAGOON

Dopad Brexitu na slovenskú cestnú dopravu

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31. októbra 2019 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý Brexit. V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie časovo dlhšie predĺženie, Spojené kráľovstvo počas tohto obdobia ostáva členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami.

Brexit ovplyvní aj medzinárodnú cestnú dopravu a pre slovenských cestných dopravcov je tento pojem stále veľká neznáma.