uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Dlhodobý rast logistickej spoločnosti v spolupráci s developerom

Dlhodobý rast logistickej spoločnosti v spolupráci s developerom

DSV Solutions Slovakia každý deň poskytuje a spravuje riešenia dodávateľského reťazca pre tisíce firiem. Pre svoj kontinuálny rast potrebuje partnera v oblasti logistických nehnuteľnosti, na ktorého schopnosti a profesionalitu sa môže spoľahnúť. Pre DSV je takýmto partnerom aj Prologis, ktorý na Slovensku prevádzkuje svoje najväčšie distribučné centrum v strednej Európe: Prologis Park Bratislava. V tomto modernom parku DSV postupne expandovala v rámci dvoch budov a spoločnosť Prologis ako globálny líder vo svojom odvetví pre tohto zákazníka neustále hľadá nové riešenia na mieru, ktoré mu pomôžu rásť a plniť si záväzky.