uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Digitalizácia v internej logistike

Digitalizácia v internej logistike

Digitalizácia a automatizácia  v internej logistike sú často skloňované pojmy. Ako sa však prejavujú v bežnom živote zúčastnených, keď sa rozmenia na drobné? Držať krok s trendom znamená prekračovať svoj tieň a odvážne investovať do nových technológii, meniť dlhoročné zaužívané procesy a neustále zdravo riskovať a skúšať nové veci. Aký dopad má táto nová vlna na život zamestnancov v logistickej operatíve a aký úžitok môžu čerpať tí, ktorí sa odvážia vykročiť na cestu inovatívnych riešení a digitalizácie procesov v dennom živote? To sú nesporne veľmi dôležité otázky a odpoveď na ne je zároveň aj motiváciou vykročiť na takúto cestu.