uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Automobilový priemysel v strednej a východnej Európe teraz a do roku 2030

03. 10. 2019
13:30 – 14:15
Konferenčná miestnosť MOON

Automobilový priemysel v strednej a východnej Európe teraz a do roku 2030

Pohľad odborníka na trendy v automotive segmente z hľadiska logistiky a výroby, ktorý sa dotkne tém ako robotizácia, kybernetická bezpečnosť, udržateľnosť, investovanie do budúcnosti, posilnenie produktivity, mobilizácia pracovnej sily, zníženie energetickej náročnosti, investovanie do infraštruktúry, podpora inovácií ekosystému, podpora rozvoja regiónov a miest, digitalizácia, zvýšenie flexibility na trhu práce, rozsiahle zapojenie neefektívnej pracovnej sily aj „prorastové“ prisťahovalectvo. Zameria sa na kapacity výrob a budúcnosť umného prepojenia virtuálneho a fyzického sveta.