uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Automatizácia riadenia vykládok v automobilovom priemysle

Automatizácia riadenia vykládok v automobilovom priemysle

Významný výrobca automobilov Hyundai Motor Manufacturing Czech denne odbaví stovky nákladných vozidiel privážajúcich komponenty na stavbu osobných vozidiel. Na zrýchlenie odbavenia dodávateľov bolo potrebné zabezpečiť nástroj na riadenie dopravy a nastaviť pevné pravidlá procesu vykládky. Vďaka aplikácii Time Slot Control sa podarilo lepšie plánovať prácu na výkladkových miestach a v spolupráci s dopravcami sú všetky osoby informované o procesných zmenách v reálnom čase.