uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Aktuálne najpálčivejšie problémy dopravcov na Slovensku

03. 10. 2019
13:30 – 14:15
Konferenčná miestnosť LAGOON

Aktuálne najpálčivejšie problémy dopravcov na Slovensku

Situácia sa pre slovenských cestných dopravcov nezlepšila a nepriaznivé legislatívne prostredie im čoraz viac komplikuje byť konkurencieschopnými v porovnaní s ostatnými dopravcami zo zahraničia. Na nedostatok zákaziek by sa slovenský cestný dopravca nemusel sťažovať, problémom je však podnikateľské prostredie.

Čo by pomohlo slovenskému cestnému dopravcovi? Vyriešiť zdaňovanie vreckového u mobilných zamestnancoch pri zahraničných pracovných cestách, nedostatok pracovných síl a neúnosnú daň z motorových vozidiel. Okrem iného netreba zabúdať na roky chýbajúcu infraštruktúru. To sú tie najpálčivejšie problémy, ktoré treba akútne riešiť. Inak SR hrozí masívny odchod dopravcov do zahraničia, kde sú prijateľnejšie podmienky na podnikanie.