uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Ako zvíťaziť v osobnom aj profesijnom živote?

24. 11. 2022
9:15 – 10:00

Ako zvíťaziť v osobnom aj profesijnom živote?

  • Kde hľadať motiváciu k jedinečným výkonom?
  • Ako dosahovať vytýčené ciele?
  • Časový manažment ako kľúč k úspechu