uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Ako sa Slovensko vysporiada s očakávaným tlakom na rast cien?

07. 4. 2022
10:45 – 11:00

Ako sa Slovensko vysporiada s očakávaným tlakom na rast cien?

Po dlhých rokoch cenovej stability sa v post covidovovom období vytvorili silné predpoklady pre rast cien. Nedostatok tovarov alebo služieb, rast miezd, rast cien energií, v kombinácii so smerovaním k tzv. zelenej ekonomike v dôsledku klimatickej krízy tlačia infláciu smerom hore. Ako dlho bude tento trend pokračovať? Aký to môže mať dopad na slovenské firmy? Ako sa s týmito trendami vysporiada slovenská ekonomika?