uvádí...
15. logistický kongres SLOVLOG, 24. – 25. 11. 2022

Ako na tok tovaru v sklade?

03. 10. 2019
16:30 - 16:50

Ako na tok tovaru v sklade?

Zlepšiť tovarové toky v skladoch môže aj využitie spádových regálov. Navyše ich nespornou výhodou je i vysoká miera využitia skladovej plochy.