uvádí...
16. logistický kongres SLOVLOG, 23. – 24. 11. 2023

Registrácia

Užívateľ logistických služieb

Podmienky registrácie na kongres SLOVLOG

  • Pre účasť na akcii je potrebné sa vopred zaregistrovať vyplnením nasledujúceho registračného formulára. Je nutná registrácia každého účastníka.
  • Každý účastník ručí za správnosť uvedených registračných údajov a výber skupiny účastníkov, do ktorej spadá. V prípade, že sa registruje v nesprávnej kategórii, je organizátor oprávnený vystaviť faktúru na doplatok čiastky, ktorá odpovedá vstupnému pre skupinu účastníkov, do ktorej sa mal podľa zamerania firmy, ktorú zastupuje, registrovať. V prípade pochybností o správnosti kategórie kontaktujte organizátora.
  • Užívatelia logistických služieb majú vstup ZDARMA.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v programe.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám bude zaslané automatické potvrdenie registrácie, následne ešte záväzné potvrdenie zo strany organizátora.

Fakturačná adresa:

Kontaktná adresa:

V prípade, že administratívu ohľadom registrácie bude spracováva niekto iný, uveďte, prosím, kontakt do poznámky:

Pred registráciou sa prosím zoznámte s informáciami o spracovaní osobných údajov (je potrebné odscrolovať celý text).

Informácia o spracovaní osobných údajov

1. Kto je správcom a spracovateľom údajov
Prevádzkovateľom vami poskytnutých osobných údajov je divízia ATOZ Logistics spoločnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., so sídlom Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706, ktorá je organizátorom akcie kongres SLOVLOG. Naša spoločnosť sa zaoberá organizovaním odborných obchodných konferenčných akcií a ďalších stretnutí zástupcov spoločností z rôznych odborov (ďalej len akcia), vydávaním odborných časopisov, prevádzkovaním informačných webových portálov a ďalších aktivít B2B marketingu.

2. Aké osobné údaje spracovávame
V prípade, že sa zaregistrujete na našu akciu, poskytujete nám v rámci registrácie, prípadne priamo na akcii, niektoré osobné údaje. Ide o základné kontaktné údaje: vaše meno a priezvisko, váš pracovný telefón, e-mailová adresa a pracovná pozícia v spojení s firmou, ktorú na akcii zastupujete a pod ktorej hlavičkou ste sa zaregistrovali. Okrem toho evidujeme, ktoré naše akcie ste navštívili, či odoberáte niektorý z našich časopisov, alebo či odoberáte niektorý z našich informačných newsletterov. Na akcii taktiež vyhotovujeme obrazové záznamy a videozáznamy, a je tak možné, že sa na niektorom zo záberov objavíte. Vaše meno, pozíciu a názov spoločnosti nahráme do aplikácie akcie.

3. Na čo údaje potrebujeme a čo s nimi robíme
Vaše údaje potrebujeme preto, aby sme s vami mohli komunikovať o vašej účasti na akcii a aby sme vám mohli vytvoriť najlepšie možné podmienky na to, aby bola pre vás akcia čo najúspešnejšia ako v informačnej, tak v obchodnej rovine. V tejto snahe nám pomáhajú partneri akcie, ktorí spoločne s nami hľadajú možnosť, ako konkrétnym účastníkom akcie pomôcť zvýšiť ich obchodný potenciál. Preto musia mať aj oni k dispozícii vaše kontaktné údaje. Vďaka tomu vás môžu ako v priebehu akcie, tak aj bezprostredne po nej kontaktovať s konkrétnym návrhom spolupráce s firmou, ktorú na akcii zastupujete. Účasťou na akcii vám pritom nevzniká žiadna povinnosť realizovať obchodnú spoluprácu s partnermi akcie – to je úplne na vašom slobodnom rozhodnutí. Zoznam partnerov akcie nájdete tu.
O samotnej akcii informujeme reportážami odbornú verejnosť, a tak na nej vyhotovujeme fotografie a prípadne i krátke reportážne videá. Tie, ktoré najlepšie ilustrujú, aká bola akcia naozaj, uverejňujeme v našich odborných časopisoch, na našich informačných portáloch, na webe akcie, na ktorú sa registrujete, i na profiloch akcie na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn. A samozrejme o akcii vydávame oficiálnu tlačovú správu, ktorú posielame vybraným médiám. K nej pripájame niektoré fotky. Uverejnením vám nevzniká právo na honorár.
Údaje taktiež uchovávame preto, aby sme vás mohli pozvať na rovnako zamerané akcie i v budúcnosti. Pozývame e-mailom a/alebo telefonicky. Je tiež možné, že vás oslovíme s ponukou na zapojenie sa do niektorého z našich budúcich projektov, ak budeme presvedčení, že by to pre vás mohlo mať obchodný alebo informačný prínos.
Osobné údaje môžeme takto spracovávať, pretože je to nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov našich partnerov. Bez popísaného spracovania by sme nemohli naše akcie usporadúvať a pripravovať odborné časopisy, v ktorých uverejňujeme celý rad odborných článkov.
Vaše údaje potrebujeme, aby sme sa mohli naďalej rozvíjať a ponúkať vám stále dokonalejšie produkty. Bez ich poskytovania by ste i vy prišli o možnosť nadväzovať obchodné kontakty a rozvíjať svoje obchodné schopnosti. Naše aktivity sú spojené čisto s vašimi obchodnými aktivitami, preto vaše údaje nikdy nebudú použité na to, aby vám boli ponúkané produkty na vaše súkromné užitie.

4. Doba spracovávania osobných údajov
Poskytnuté údaje spracovávame po dobu päť rokov po skončení akcie. Pokiaľ sa prihlásite na niektorú z ďalších akcií, potom bude opäť plynúť päťročná lehota na spracovávanie údajov. Partneri akcie majú povinnosť všetky poskytnuté osobné údaje zmazať najneskôr do jedného roku po akcii. Aby na to nezabudli, pre istotu ich k tomu patrične vyzveme. Ďalej budú smieť vaše osobné údaje spracovávať len v prípade, že im k tomu priamo udelíte súhlas alebo pokiaľ na to vznikne nejaký iný právny základ, napríklad uzavretý obchod medzi vami a daným partnerom akcie.

5. Odkiaľ berieme osobné údaje a ich aktualizácie
Spracovávame osobné údaje, ktoré sme od vás dostali pri registrácii či ktoré ste nám poskytli na samotnej akcii. Sledujeme tiež, či ste zaregistrovaný(á) na odber newsletterov a či odoberáte niektorý z našich časopisov. Taktiež je možné, že vašu tvár zachytil objektív fotoaparátu alebo kamery v priebehu akcie.
Našou snahou je, aby údaje, ktoré uchovávame, boli aktuálne. Preto vás žiadame, aby ste nás informovali v prípade, že dôjde k zmene niektorého z vami poskytnutých údajov, alebo dokonca pokiaľ už nebudete v registrácii uvedenú firmu zastupovať. Kontaktujte nás prosím buď formulárom v pätičke www.atoz.cz, alebo e-mailom na adresu distribuce@atoz.cz.

6. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom
Údaje spracovávame hlavne vo vnútri našej firmy. Dbáme pritom na to, aby k osobným údajom mali prístup len tí zamestnanci, ktorí to potrebujú na výkon svojej práce. Využívame na to riadenie prístupu k jednotlivým súborom, zaheslované súbory a ďalšie technické a organizačné opatrenia.
Na to, aby akcia bola čo najlepšia a pre vás obchodne a informačne čo najúspešnejšia, využívame pomoc špecialistov – eventových manažérov. Na účely organizácie akcie má v takom prípade prístup k osobným údajom i daný eventový manažér, čím sa stáva sprostredkovateľom.
Aby ste z akcie, ktorej sa hodláte zúčastniť, vyťažili maximálny obchodný potenciál, registračné údaje majú k dispozícii aj partneri akcie. Partneri sa stávajú sprostredkovateľmi. (Zoznam partnerov nájdete tu.) Pred prijatím kontaktného zoznamu sú povinní sa písomne zaviazať, že s kontaktmi budú nakladať v súlade s obchodným duchom a zmyslom akcie v záujme rozvoja obchodu a podnikania účastníkov.
V prípade zasielania tlačovín využívame na ich distribúciu špecializované distribučné spoločnosti. K zaisteniu samotnej distribúcie im musíme odovzdať vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti a jej adresu.
Všetci sprostredkovatelia osobných údajov musia zaistiť, že s údajmi budú nakladať v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov.

7. Vaše práva ako subjektu údajov
Platná legislatíva vám dáva právo na prístup k nami spracovávaným údajom o vás – môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme predložili, aké údaje o vás spravujeme. Rovnako tak máte právo požadovať výmaz dát, ich zmenu, obmedziť ich spracovanie či vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Pokiaľ však dôjde k niektorému z vyššie uvedených zásahov do spracovania vašich osobných údajov, môže sa podľa charakteru zmeny stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť službu, ktorú by ste radi využívali.
Za účelom uplatnenia vašich práv nás prosím kontaktujte buď formulárom v pätičke www.atoz.cz, alebo e-mailom na adresu distribuce@atoz.cz – vyjdeme vám maximálne v ústrety.

Cena celkom: 0 EUR bez DPH

Pred registráciou sa prosím zoznámte s informáciami o spracovaní osobných údajov (je potrebné odscrolovať celý text).