uvádza...
11. logistický kongres SLOVLOG

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

radca - minister

Cesty, ako otvoriť Poľské prístavy

12:20 - 12:35