uvádza...
11. logistický kongres SLOVLOG

Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

štátny radca

Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

štátny radca

Z modálu do modálu

17:00 - 18:00
PANELOVÁ DISKUSIA