uvádza...
11. logistický kongres SLOVLOG

Igor Hargaš, Úrad na ochranu osobných údajov SR

Igor Hargaš, Úrad na ochranu osobných údajov SR

Big data vs. smart data

11:40 - 12:20
DISKUSIA