uvádza...
11. logistický kongres SLOVLOG

Registrácia

Užívateľ logistických služieb

Pre registráciu vyplňte nižšie uvedený formulár a potvrďte ho stlačením tlačítka Dokončit registráciu.

Kontaktná adresa

1. účastník

Ceny

  • Užívatelia logistických služieb majú vstup ZADARMO!

Podmienky registrácie na fórum SLOVLOG

  • Registrácie účastníka fóra SLOVLOG je záväzná – storno registrácie je 100 %!
  • Pri neúčasti alebo zrušení zo strany objednávateľa je vstupné nevratné.
  • Na základe vyplneného registračného formulára vám bude zaslaná faktúra.
  • Na základe vyplneného registračného formulára vám bude zaslaná faktúra.
  • Faktúra musí byť uhradená podľa splatnosti, najneskôr týždeň pred konaním akcie.
  • Svojou registráciou súhlasím s využitím mnou vyššie uvedených údajov pre marketingové a obchodné účely spoločnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. a partnerov fóra. Súhlas platí do odvolania.
  • S poskytnutými osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám bude zaslané písomné potvrdenie registrácie.

Cena celkom: EUR bez DPH