uvádza...
11. logistický kongres SLOVLOG

Program

Aktuálne témy, top prednášajúci
KONFERENČNÝ DEŇ
23. 11. 2017
KONFERENČNÝ DEŇ
24. 11. 2017

Registrácia

ÚVODNÉ SLOVO

Privítanie účastníkov 11. ročníku kongresu, nebude chýbať ani slovo od zástupcu generálneho partnera – spoločnosti Jungheinrich.

Pružnosť a inovácie vládnu svetu

Pre organizácie, ktoré chcú uspieť, platí, že pružnosť a inovácie sú nutnou podmienkou prežitia a úspechu. Globálne prepojenie dnešného sveta znamená aj globálnu konkurenciu. Tomuto trendu je potrebné prispôsobiť konkurenčnú stratégiu.

Jan Mühlfeit

Budúcnosť Slovenska – čo nás čaká a neminie?

Súčasný a očakávaný demografický vývoj na Slovensku, jeho dopady na počet a prírastok obyvateľov, starnutie obyvateľstva a celkový vplyv týchto faktorov na trh práce.

Boris Vaňo, INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky

COFFEE BREAK

Quo vadis, batéria?

Zavádzanie Li-Ion technológie do manipulačnej techniky, aké výhody táto technológia prináša.

Pavol Weisenpacher, Jungheinrich

Big data vs. smart data

Dva pohľady na využívanie dát a obmedzenia, ktoré prináša GDPR.

Peter Bílik, ANASOFT
Igor Hargaš, Úrad na ochranu osobných údajov SR

Cesty, ako otvoriť Poľské prístavy

Aký je súčasný stav cestnej infraštruktúry v Poľsku? Od roku 2004 (vstup do EÚ) nastal impozantný rozvoj cestnej siete v Poľsku, najmä výstavba nových diaľnic a rýchlostných ciest so zvláštnym dôrazom na smer Sever – Juh. Existujú ale problémy s cestnými spojmi na poľsko-slovenských hraniciach. Do budúcna bude dôležité zamerať sa na projekty ako je napr. Via Carpatia.

Piotr Drobniak, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

OBED+ BizLOG

Speed datingová sekcia BizLOG, to sú organizované stretnutia medzi partnermi fóra a účastníkmi, ktoré prebehnú počas obedňajšej prestávky. Venujte 10 minút pre nový business!

Automatizácia pomáha rastu a rozširovaniu kapacít

IKEA Components v Malackách spojila projekt zásadného rozširovania kapacít balenia a distribúcie s nasadením vysoko automatizovaných riešení.

Ľuboš Lesay, IKEA Components

Plocha vs. výška

Pozemky sú drahé, firmy majú záujem stavať sklady do výšky, aby tam mohli skladovať viac tovaru. Dokážu sa tomuto trendu prispôsobiť developeri?

Jan Palek, GOODMAN
Martin Urban, Jungheinrich
Martin Baláž, Prologis
Ľuboš Lesay, IKEA Components

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

Novinka pre nastupujúcu generáciu! Budú predstavené najnovšie trendy v logistickej praxi. Študenti sa dozvedia i perspektívy, ktoré im môže práca v logistických firmách priniesť.

Čo bude na programe?

Cestní dopravcovia musia denne bojovať s množstvom problémov nielen doma, ale i v zahraničí. Napriek tomu je práca v tejto oblasti atraktívna a zaujímavá.
    Pavol Jančovič, ČESMAD Slovakia

Workshop „Ako uspieť na pohovore?“ – zameraný hlavne na situácie, ktoré môžu očakávať kandidáti na pohovoroch, možné otázky personalistov. Taktiež čo môžu kandidáti očakávať a čo sledujú personalisti.
    Gabriel Surdus, INDEX NOSLUŠ

Práca v logistike, to sú každodenné výzvy. Ale logistika ponúka aj veľa možností, ako svoj talent využiť. Pracovné pobyty v zahraničí sú len jednou z nich.
    Tibor Majzún, cargo-partner SR

Všetky platby v jednom

Prípadová štúdia ukáže, ako môže firma vďaka novému systému šetriť čas, náklady, znížiť administratívnu záťaž i zvýšiť kontrolu vozidiel.

Pavel Vrbičan, DELTECH
Ivan Gažo, CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty

Štandardy GS1 v logistike

Holistický pohľad na distribučný reťazec v kontexte svetových štandardov.

Marianna Revallová, GS1 Slovakia

COFFEE BREAK

Manipulačná technika pod kontrolou

Systém ManiTech ako nástroj na zvýšenie efektivity prevádzky manipulačnej techniky a zníženie
prevádzkových nákladov v logistických centrách, výrobných halách a skladoch.

Ján Šraga, Infocar

Smart Factory Logistics

Bossard Smart Factory Logistics neposkytuje iba plynulé a spoľahlivé zásobovanie B a C dielmi, ale umožňuje celkovú transformáciu výroby v duchu Priemyslu 4.0. Preverená metodológia založená na Internete vecí pomáha účinne redukovať celkové náklady na vlastníctvo v oblasti logistiky.

Tomáš Pelikán, Bossard CZ

Prístav Gdaňsk ako nová možnosť pre Slovensko

Vďaka svojej polohe v Baltskom mori má Gdaňsk veľa nákladovej kapacity a je miestom, kde sa náklad môže prepravovať pomocou intermodálnej prepravy. Cieľom prezentácie je ukázať tieto možnosti.

Dominik Landa, DCT Gdansk SA
Michał Stupak, Port of Gdansk Authority

Z modálu do modálu

Intermodálna doprava je stále veľmi skloňovaným pojmom. Aké sú možnosti na Slovensku? Máme dostatok intermodálnych terminálov a využívame ich dostatočne?

Dominik Landa, DCT Gdansk SA
Miloš Mervart, METRANS /Danubia/
Benjamín Chladný, DB Schenker
Peter Hrapko, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou večera je raut, živá hudba, ochutnávka vína, hry a súťaže. Tentokrát inšpirované zimnými olympijskými hrami!

NÁVŠTEVA LOGISTICKÉHO CENTRA

piatok 24.11. v doobedňajších hodinách

Poďte sa na vlastné oči presvedčiť, ako funguje automatozovaný sklad v spoločnosti IKEA Components v Malackách. Ide o unikátnu stavbu, pretože automatizovaný sklad je s výškou 31,5 metra pravdepodobne najväčším a najvyšším svojho druhu na Slovensku.

Pozn.: účasť je obmedzená počtom miest a podmienkami spoločnosti IKEA.