uvádza...
10. logistické fórum SLOVLOG
REGISTRUJTE SA
  1. 11. 2016, BRATISLAVA

NALAĎTE SA NA AKTUÁLNY RYTMUS SLOVENSKEJ LOGISTIKY

NA NAJVÄČŠEJ UDALOSTI SEZÓNY – FÓRE SLOVLOG!

FÓRUM SLOVLOG

Fórum SLOVLOG je najväčšia a zároveň i jediná akcia zameraná na aktuálne trendy, hrozby a očakávania v logistike na Slovensku.

Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

Fórum SLOVLOG  zahrňuje  celodenný konferenčný program, zorganizované„speed dating“ stretnutia BUSINESSLOG a neformálny networkingový večierok zvaný Logistický Business Mixer.

KONFERENČNÝ DEŇ
24. 11. 2016

Registrácia

Odborný program

Počas 8 hodín vám predstavíme exkluzívne prednášky od tých najúspešnejších firiem o aktuálnych trendoch, hrozbách a očakávaniach v logistike na Slovensku. Taktiež budete môcť diskutovať s prednými odborníkmi v troch panelových diskusiách na aktuálne témy.

SLOVLOG 2016  – výber z programu

 

Industry 4.0 v logistike – aktuálna realita 

Prednáška sa venuje hľadaniu potrieb a možností aplikácie princípov Industry 4.0 v oblasti logistiky. Prezentuje reálne a dostupné možnosti riešenia pre slovenské firmy, pričom detailnejšie predstaví koncept digitálne dvojča v logistike.

Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital

 

Presné RTLS systémy umožňujú rýchly nástup Industry 4.0

Každá logistická firma sa snaží optimalizovať svoje procesy zavádzaním auto-id technológií v reálnom čase. Predstavenie systému digitalizácie pohybu objektov, ktorý prináša úsporu času, optimalizáciu skladových procesov a zvyšuje bezpečnosť pri práci.

Michal Fišer, riaditeľ, KODYS SLOVENSKO

 

Obor v oblakoch alebo z Prahy do Perthu 

Prepraviť 120-tonový turbogenerátor z Česka do austrálskeho Perthu predstavuje unikátnu logistickú operáciu, pri ktorej bolo potrebné nasadiť aj najväčšie lietadlo na svete. V prezentácii sa dozviete, ako to celé prebehlo.

Pavel Trnka, Manažér projektových prepráv, DB Schenker

 

Automatizovaná logistika ako súčasť implementácie Industry 4.0 

V rámci prezentácie bude predstavené inovatívne riešenie z oblasti logistiky, ktoré je unikátne z pohľadu spôsobu fungovania a implementácie v automobilovom priemysle. Toto riešenie má široký priestor uplatnenia.

Andrej Štefánik, Development Manager, CEIT

 

Ako ďalej po Brexite? Sme pred ďalšou recesiou?

Aj na tieto otázky sa pokúsi zodpovedať ekonomická prezentácia, ktorá predstaví stav slovenskej, stredoeurópskej a svetovej ekonomiky.

Vladimír Vaňo, hlavný ekonom, SBERBANK Europe

 

Ďalšie pripravované témy: Automatizácia skladových procesov, Fantómoví dopravcovia 

Businesslog

Venujte 10 minút pre nový business! Zúčastnite sa organizovaných stretnutí medzi partnermi fóra a účastníkmi, ktoré prebehnú počas obedňajšej prestávky.

Logistický Business Mixer

Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov . Súčasťou večera je raut , živá hudba , bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.

MIESTO KONANIA

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava